De Jonkheer

dejonkheerJonkheer Floris Beelaerts van Blokland was sinds 1978 eigenaar van Kasteel De Kelder en hield zich sindsdien bezig met het opknappen en restaureren van zijn bezit; Het Kasteel, de Orangerie en de voormalige boswachterswoning Het Pallandtje, waar de jonkheer tot zijn overlijden op 3 oktober 2019 woonde.

Hij had zich al jaren voorgenomen om na zijn pensionering naar de Achterhoek te komen en zijn prachtige bezit te gaan bewonen. Dat gebeurde in 1995 en Kasteel de Kelder kreeg hierbij weer een bewoner. Sinds 200 jaar was De Kelder onbewoond gebleven en werd alleen als jachthuis en als onderkomen van de Doetinchemse padvinders gebruikt.

Bij een brand in 1934 werd een groot deel van De Kelder verwoest en een algehele restauratie volgde in de loop van 1935/1936. Dit geschiedde in samenwerking met de heer C. Misset van de bekende Uitgeversmaatschappij te Doetinchem, met het voornemen om in De Kelder een streekmuseum te vestigen. Dat is het gebouw gebleven tot 1976.

Sinds de laatste vier generaties behoort De Kelder toe aan de familie van Pallandt, aan welke familie de Beelaertsen zijn gelieerd. De overgrootvader van de huidige bewoner was een baron van Pallandt, die woonde op het kasteel te Laag-Keppel. Zijn dochter trouwde met een Beelaerts van Blokland en zo kwam De Kelder en het landgoed in het bezit van de familie Beelaerts van Blokland.

Tegenwoordig worden op Kasteel de Kelder diverse bijeenkomsten georganiseerd zoals het inmiddels bekend geworden jaarlijkse Middeleeuws Festijn, de slipjacht en de concerten.
Ook vinden er recepties, bijeenkomsten en huwelijksvoltrekkingen plaats.

De bezittingen van de jonkheer zijn nu onder gebracht in de Stichting Beelaerts van Blokland Hagen.

dejonkheer2