De Kelder zal nooit meer hetzelfde zijn

“De Kelder zal nooit meer hetzelfde zijn”

Tot ons groot verdriet is plotseling overleden
onze eigenzinnige, meelevende, betrokken broer en zwager

Jonkheer Floris François Anne
Beelaerts van Blokland

Heerjansdam,                           Doetinchem
11 november 1939                       3 oktober 2019

Pieter A.C. Beelaerts van Blokland
Dieuwke Beelaerts van Blokland – Jepma

Mede namens
Neven en nichten

Op zondag 6 oktober is er gelegenheid tot afscheid nemen van 14.30 tot 16.30 uur op
kasteel De Kelder, Kelderlaan 11 te 7009 BV Doetinchem.

De afscheidsdienst zal worden gehouden op woensdag 9 oktober om 11.00 uur in de
St. Catharinakerk, Simonsplein 25 te Doetinchem.
(Parkeren Catharinagarage, Burg. Van Nispenstraat 2 te Doetinchem, 10 minuten lopen.)

Na de dienst is er kort gelegenheid de familie te condoleren in voornoemde kerk.

De begrafenis vindt in besloten kring plaats.

Correspondentieadres:
Familie Beelaerts van Blokland
p/a Monuta uitvaartzorg
Keppelseweg 40
7001 CG Doetinchem

Orginele Advertentie